MADDE 1: TARAFLAR

İşbu Sözleşme; bir tarafta Ahi Çelebi Caddesi Kalpakçı Hasan Sokak No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim PRS Medya Prodüksiyon Reklamcılık ve Sağlık Turizmi Hizmetleri Ltd.Şti. (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ………………………… kimlik numarasıyla ……………………………. adresinde mukim ……………………………………… (Bundan sonra “KATILIMCI” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirlenen şartlarla karşılıklı mutabakata varılmıştır.

 

MADDE 2: TANIMLAR

“KATILIMCI”......................................................,

“ŞİRKET” PRS Medya

“PROGRAM” reality konseptli VISIT TOBE TREATED (V&T) veya sair bir televizyon programı ismi altında KATILIMCI’ların Türkiye’ye yolculuk ederek tıbbi hizmetler alması üzerine ŞİRKET, organik bağı olan kurum(lar) veya ŞİRKET’in sözleşme ile çalıştığı bir 3. Kişi tarafından gerçekleştirilecek prodüksiyon,

“TIBBİ ŞİRKETLER” Türkiye’de hizmet veren …………………………………………….…

“Sözleşme” ŞİRKET ile KATILIMCI’nın taraf olduğu işbu sözleşme,

“Taraflar” KATILIMCI ile ŞİRKET’in beraber anılması, anlamına gelmektedir.

  

MADDE 3: SÖZLEŞME’NİN AMAÇ VE KAPSAMI

Bu Sözleşme’nin amacı, KATILIMCI’nın kamera veya sair medya formatında kayıt altındayken Türkiye’ye gelerek tıbbi hizmetler almasını konu edinen PROGRAM için Taraflar arasında bulunan etkileşimi düzenlemektir.  KATILIMCI, PROGRAM’a katılmak için; ŞİRKET, ŞİRKET’in organik bağı bulunduğu kurumlar veya ŞİRKET’in sözleşmeyle çalıştığı 3. Kişilerin talimatı ve bu Sözleşme’de belirtilen koşullar kapsamında hareket edeceğini ve bu Sözleşme’de kendisine getirilen yükümlülükleri yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET, KATILIMCI’nın Türkiye’ye getirilip, TIBBİ ŞİRKETLER ile görüştürülmesi sağlamayı beyan, kabul ve taahhüt eder. TIBBİ ŞİRKETLER’in görüşmeyi kabul etmemesi veya görüşme sonucunda herhangi bir işlem yapmamalarından ŞİRKET sorumlu değildir. KATILIMCI, ŞİRKET’in tıbbi hizmetler veren bir kurum olmadığını açık ve net bir şekilde anlamakta ve ŞİRKET’in tıbbi hizmetlere veya tıbbi herhangi bir konuda sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder.

 

MADDE 4: TIBBİ HİZMETLER

KATILIMCI, ŞİRKET’in bir tıbbi hizmet sağlayacısı olmadığını ve ŞİRKET’in kendisine karşı tıbbi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. ŞİRKET’in hizmetler sadece bir televizyon prodüksiyonu yapmaktır. ŞİRKET herhangi bir şekilde tıbbi hizmet sağlayıcısı olarak sayılamaz.

KATILIMCI, kendi sağlık ve güvenliği için her türlü tıbbi koşulunu ŞİRKET’e bildirmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. KATILIMCI, ŞİRKET’in kendisi hakkında her türlü sağlık verisini istemeye yetkili olduğunu ve ŞİRKET’in gerekli gördüğü takdirde bu verileri uygun göreceği her türlü kaynaktan, her türlü yolla araştırabileceğini, kullanabileceğini veya ifşa edebileceğini beyan ve kabul eder. KATILIMCI, Sözleşme’nin kabul tarihinde hamile ve seks yoluyla veya sair yollarla bulaşıcı nitelikte herhangi bir hastalığı olmadığını beyan ve kabul eder. KATILIMCI, Sözleşme’nin kabul tarihinden sonra hastalanması veya hamile kalması halinde bunu ivedilikle ŞİRKET’e bildireceğini beyan ve kabul eder.

TIBBI ŞİRKETLER, KATILIMCI’ya herhangi bir tıbbı hizmet vermemeyi ve hatta KATILIMCI ile görüşmemeyi tercih etme hakkını saklı tutarlar. KATILIMCI, verilmesi halinde, tüm tıbbi hizmetlerin MEDİKAL ŞİRKETLER’e ait olduğunu ve tıbbi konularda ki karar yetkisinin ŞİRKET’te olmadığını net bir şekilde anladığını beyan ve kabul eder.

PROGRAM için gerçekleştirilecek tıbbı herhangi bir husustan doğabilecek zarardan ŞİRKET sorumlu tutulamaz. KATILIMCI, tıbbı hizmetlerin TIBBİ ŞİRKETLER tarafından sunulduğunu ve doğabilecek zararların sorumluluğunun TIBBI ŞİRKETLER’de olduğunu anladığını beyan ve kabul eder.

KATILIMCI, kendisi hakkında TIBBİ ŞİRKETLER’ce verilecek tıbbi kararlara itiraz etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. KATILIMCI’nın bu kararlara itiraz etmesi halinde ŞİRKET’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararları ŞİRKET’e tazmin edecektir.

 

MADDE 5: ŞİRKET’İN TALİMATLARI

Başvuru sonrasında, KATILIMCI, ŞİRKET ve ŞİRKET’in beraber çalıştığı kurumların talimatlarına uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET, KATILIMCI’nın varlığını bu Sözleşme gereğince, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, yapılan tedavilerin gelişimi hakkında bilgi edinme veya tedavilerin KATILIMCI’nın hayatına etkisini gösterme amacıyla PROGRAM’ın son bölümünün ilk yayınından sonra ki 3 (üç) sene boyunca talep edebilir (PROGRAM’ın son bölümü, tüm PROGRAM için kastedilmiş olup, sezon kastedilmemektedir). ŞİRKET, PROGRAM için KATILIMCI’nın ailesi, dostları ve sair yakınlarıyla iletişimini azaltmasını veya kesmesini talep etme hakkını saklı tutar. KATILIMCI, bunun bir iş sözleşmesi olmadığını net ve açık bir şekilde anladığını beyan eder. ŞİRKET’in talimatlarının bu Sözleşme’de bahsedilen hususlardan biriyle çelişmesi halinde, ŞİRKET’in daha yeni sözlü veya yazılı talimatı, daha eski tarihli yapılan düzenleme ve talimatların yerine geçerli olacaktır.

KATILIMCI, ŞİRKET’in vereceği talimatlara itiraz etmeyeceğini beyan ve kabul eder. ŞİRKET’in bir talimatı olmaması halinde dahi PROGRAM ve PROGRAM’la ilgili her türlü şeyin yolunda gitmesi için özveri gösterecek ve PROGRAM’la ilgili olan mikrofon, dekorasyon ve çekim alanına zarar vermemek için özen gösterecektir.

KATILIMCI, ŞİRKET tarafından açıkça izin verilmedikçe herhangi bir marka logosu barındıran kıyafetler giymeyecek, kurum ve kişileri tanıtmayacak veya reklamını yapmayacaktır.

ŞİRKET, KATILIMCI’yı istediği zaman, herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu duymadan ………………….. şehrine gönderme hakkını saklı tutar. Böyle bir karar alınması halinde KATILIMCI’ya dönüş veya sair konularda herhangi bir tazminat ödenmeyecektir.

 

MADDE 6: İÇERİK

PROGRAM’a ilişkin elde edilen her türlü içeriğin tüm hakları sadece ŞİRKET’e ait olup, KATILIMCI bu içeriğe ilişkin var olabilecek tüm haklarını ŞİRKET’e devrettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu içerik, şu anda bulunan veya gelecekte ortaya çıkabilecek türlü iletişim aracı veya ortamda(bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla televizyon, tiyatral gösterim, kaset, disk, evde görüntü almaya yarayan sair araçlar, internet ve internete dayanan düzenekler örnek olarak gösterilebilir)  ŞİRKET tarafından kullanılabilir, yayınlanabilir, dağıtılabilir, reklamı yapılabilir veya ŞİRKET bu içerik üzerinden sair yollarla yarar sağlayabilir. İçeriğe ilişkin tüm hakları ŞİRKET, Dünya’nın her türlü bölgesinde istediği zaman PROGRAM’ın kapsamında veya dışında kullanabilme haklarını saklı tutar. İçerik, ŞİRKET tarafından istenildiği zaman montajlanabilir, değiştirilebilir, düzenlenebilir, dublaj getirilebilir veya sair yollarla modifiye edilebilir. KATILIMCI, işbu Sözleşme ile ŞİRKET’e ismini, benzerliğini, fotoğraflarını, karikatürize edilmiş halini, sesini ve biyografik geçmişine ilişkin hakları PROGRAM veya başka türlü yollarla yarar sağlayabilmesi için ŞİRKET’e devredeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. KATILIMCI, ŞİRKET’in bu hakları, herhangi bir sınır ticari amaçlar için, sponsorlara, televizyon kanallarına veya başka 3. Kişilere devredebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 7: KATILIMCI’NIN İZİNLERİ

KATILIMCI, ŞİRKET’in kendisiyle röportaj yapmasına, bu röportajı sair yollarla kayıt alabileceğine rıza gösterdiğini beyan ve kabul eder. ŞİRKET, başvuru tarihinden itibaren KATILIMCI’nın ismini, sesini ve benzerliğini kullanabilecektir. KATILIMCI’nın PROGRAM’a katılan olarak seçilmesi halinde, ŞİRKET KATILIMCI’nın hareketlerini, sözlerini ve sair ses efektlerini haftada 7 gün 24 saatlik bir düzende, KATILIMCI farkında olsun veya olmasın kayıt altına alabilecektir. ŞİRKET, PROGRAM’ın yapısına uygun olarak aldığı görüntüleri bulanıklaştırmayı ya da sansürlemeyi tercih edebilir. ŞİRKET, KATILIMCI’dan bu sürecin tamamı içerisinde mikrofon veya sair kayıt cihazı takmasını veya taşımasını talep edebilir. KATILIMCI,  ŞİRKET’e, kendisinin ve yaşamındaki tecrübe, olay ve durumlara ilişkin hakları, ŞİRKET’ce uygun görüldüğü şekilde kullanabilmesi üzere ŞİRKET’e devreder. ŞİRKET, bu içeriğe münhasıran sahip olur ve ŞİRKET tarafından aksi yönde bir talimat olmadıkça bu haklar başka bir kişiye devredilemez. ŞİRKET, bu içeriği film, televizyon program veya dizisi, radyo, sair ses ve görüntü vermeye yarayan cihazlar, kitap veya sair baskı, fuar, yayın, satış ve şu anda kullanılan veya sonradan kullanılmaya başlanacak olan her türlü iletişim aracında kullanılabilir. Bu içeriği ŞİRKET geliştirebilir, modifiye edebilir, değiştirebilir veya yukarıda belirtilen unsurların yan dallarında kullanabilir. ŞİRKET, KATILIMCI’yı bu prodüksiyonlarda uygun gördüğü şekilde değiştirebilir, karikatürize edebilir veya dramatizasyon gibi amaçlarla eklemeler yapabilir. Bu tip durumlarda KATILIMCI, negatif bir şekilde yorumlanabilir veya KATILIMCI’ya benzerliği bakılmaksızın sair aktörlerle canlandırılabilir. KATILIMCI, ŞİRKET’e bu içerikle ilgili olarak doğabilecek her türlü doğabilecek hakkı devrettiğini beyan ve kabul eder.

 

MADDE 8: DÜZENLENMİŞ OLAYLAR VE İÇERİĞİN KULLANILIŞI

ŞİRKET, PROGRAM için KATILIMCI’dan düzenlenmiş olaylara katılmasını veya tıbbi hususlar hakkında partneriyle veya 3. Kişilerle tartışması gibi belirlenmiş bir şekilde davranmasını isteme hakkını saklı tutar. KATILIMCI, bunun gibi düzenlenmiş olaylarda ŞİRKET’in talimatlarına uymayı beyan, kabul veya taahhüt eder. ŞİRKET KATILIMCI hakkında ki olayları, montaj veya başka yollarla, isteyebildiği gibi sunma veya olayları olduğundan farklı gösterebilme hakkını saklı tutar.

 

MADDE 9: GİZLİLİK

KATILIMCI PROGRAM’a yalnızca katılımcı sıfatıyla, PROGRAM’ın konsepti içinde yer almak için katılmaktadır. ŞİRKET tarafından burada veya başka bir yerde özellikle belirtilmediği takdirde, KATILIMCI PROGRAM’a katılımcı olmak suretiyle öğreneceği bilgi, veri ve ticari sırları hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşmayacak ve tartışmayacaktır. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, PROGRAM’a ilişkin çekim tekniği bilgileri, PROGRAM’ın yapılış süreci, sonucu, sponsorları, prodüksiyonu veya içerisinde bulunan içerik gizli bilgi sayılır. Bu gizlilik, PROGRAM’ın son bölümünün ilk yayınından sonra ki 3 (üç) sene boyunca devam eder(PROGRAM’ın son bölümü, tüm PROGRAM için kastedilmiş olup, sezon kastedilmemektedir).

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, KATILIMCI herhangi bir zamanda, PROGRAM’da ki rolü üzerinden parasal bir gelir elde etmeyeceğini ve bu rolü reklamsal ya da kendi tanıtımında kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 10: YAYIN

ŞİRKET, kendi kararıyla, PROGRAM kapsamında elde edilmiş içeriğin bir kısmını veya tamamını yayınlamayı ya da herhangi bir yayın yapmamayı tercih edebilir. ŞİRKET’in bu içeriğe ilişkin tanıtım veya reklam yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. ŞİRKET, bu içeriği şu anda bulunan iletişim araçları veya gelecekte geliştirilecek araçlar üzerinden yayınlama hakkını saklı tutar.

 

MADDE 11: SÖZLEŞMENİN FESHİ

ŞİRKET, bu Sözleşme’yi, ulaşım masrafları dışında herhangi bir tazminat ödemeksizin istediği vakit feshedebilir. Ulaşım masraflarına ilişkin tazminat ancak KATILIMCI’nın ŞİRKET’in talimatı veya bu Sözleşme kapsamında ………………… ülkesinden ayrı bir yerde olması halinde ödenecek olup, sadece başvurunun yapıldığı yere uçak biletinin alınması ile tazminat ödenmiş olacaktır.

Bu Sözleşme’nin feshi, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sözleşme’yle elde edilen haklar, ortaya çıkabilecek zararların tazminin talebi veya cezai şartlardan feragat anlamına gelmez.

 

MADDE 12: ÖDEME  

ŞİRKET tarafından aksi yönde bir talimat verilmedikçe, KATILIMCI’ya PROGRAM ve bu Sözleşme kapsamında ŞİRKET veya başka bir 3.kişi tarafından bir ödeme yapılmayacaktır. KATILIMCI PROGRAM için harcadığı vakitte oluşan gelir kayıpları veya doğabilecek sair zararlar için herhangi bir tazminat almayacak olup, KATILIMCI’nın bu harcadığı zamanlardan dolayı oluşabilecek kayıplardan ŞİRKET sorumlu değildir.

 

MADDE 13: BAŞKA PROGRAMLARDA YER ALMA

KATILIMCI, ŞİRKET’ten izin almadan PROGRAM’ın son bölümünün ilk yayınından sonra ki 3 (üç) sene boyunca(PROGRAM’ın son bölümü, tüm PROGRAM için kastedilmiş olup, sezon kastedilmemektedir) herhangi bir başka programda veya kamuya yayın yapan bir oluşumun yayınında yer almayacaktır. KATILIMCI, herhangi bir şekilde PROGRAM hakkında negatif bir yorumda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 14: CEZAİ ŞART

KATILIMCI’nın bu Sözleşme veya ekleri kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi veya Sözleşme’yi feshetmesi halinde, KATILIMCI ŞİRKET’e cezai şart olarak $10000 (onbinamerikandoları) nakden ve defaten ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Cezai şartın ŞİRKET’in uğradığı zararları karşılamaması halinde, KATILIMCI oluşan zararların tamamına ilişkin ek tazminat ödemek yükümlülüğündedir.

 

MADDE 15: KESİN DELİL

KATILIMCI, ŞİRKET’in ticari delil, kayıt, tutanak ve sair belgelerinin kesin delil olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu madde bir kesin delil maddesidir.

 

MADDE 16: TEBLİGATLAR VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Taraflar’ın yazılı bildiriminde belirtilen temsilcinin adresi, kanuni ikametgâh adresi olarak kabul edilecektir. Bu adrese yapılacak her türlü tebligat, aynı gün Taraflar’a yapılmış sayılacaktır.

Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları öncelikle iyi niyet esasına göre karşılıklı görüşmelerle gidermeye çalışmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları iyi niyet esasına uygun olarak karşılıklı görüşmelerle halledemez ise uyuşmazlıkların halli noktasında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili ve Türk Hukukunun geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 17: SÖZLEŞME’NİN DİLİ

İşbu Sözleşme, Türkçe ve İngilizce olarak iki dil halinde hazırlanmıştır. Türkçe ve İngilizce çeviriler arasında bir çelişki olması halinde Sözleşme’nin Türkçe hali dikkate alınacaktır.

  

MADDE 18: YÜRÜRLÜK TARİHİ

18 (onsekiz) madde, 10 sayfa ve 2 nüshadan oluşan işbu Sözleşme, Taraflar’ca ………………….. tarihinde kabul edilmiş olup, Taraflar’ın iradesini yansıtmaktadır. Sözleşme kabul anında yürürlüğe girecektir.